BUS001010 Accounting / Financial

1 Titles

All Books

Cover for Assessment in Accounting: Concept and Tools Assessment in Accounting: Concept and Tools
Olena Fomina, Valeria Sopko, Oleksandr Zadniprovskyi, Olha Kyiashko, Mariana Muzychuk, Olha Hryhorenko, Iryna Martyniv, Iryna Musteca, Olena Moshkovska, Tetyana Lositska, Yulia Manachynska, Svitlana Luchyk, Volodymyr Yevdoshchak, Serhii Bai, Galina Piatnytska, Anna Hats, Klavdiia Yatsyshyna
December 26, 2018