BUS113000 Globalization

1 Titles

All Books

Cover for Global Determinants of the International Movement of Production Factors: Economic-legal and Institutional Context Global Determinants of the International Movement of Production Factors: Economic-legal and Institutional Context
Tetiana Melnyk, Liudmyla Kudyrko, Volodymyr Onischenko, Yuliia Konrad, Liliia Samsonova, Oksana Losheniuk, Nataliia Kalyuzhna, Tetiana Lositska, Volodymyr Storozhchuk, Yuliia Vorobey, Kyrylo Kasianok, Kateryna Puhachevska, Yurii Melnyk, Olha Bakalinska
December 26, 2018