Global Determinants of the International Movement of Production Factors: Economic-legal and Institutional Context

Authors

Tetiana Melnyk, Kyiv National University of Trade and Economics; Liudmyla Kudyrko, Kyiv National University of Trade and Economics; Volodymyr Onischenko, Kyiv National University of Trade and Economics; Yuliia Konrad, Kyiv National University of Trade and Economics; Liliia Samsonova, Kyiv National University of Trade and Economics; Oksana Losheniuk, Kyiv National University of Trade and Economics; Nataliia Kalyuzhna, Kyiv National University of Trade and Economics; Tetiana Lositska, Kyiv National University of Trade and Economics; Volodymyr Storozhchuk, Kyiv National University of Trade and Economics; Yuliia Vorobey, Kyiv National University of Trade and Economics; Kyrylo Kasianok, Kyiv National University of Trade and Economics; Kateryna Puhachevska, Kyiv National University of Trade and Economics; Yurii Melnyk, Kyiv National University of Trade and Economics; Olha Bakalinska, Kyiv National University of Trade and Economics
Keywords: international movement of production factors, national economic interests, small open economics, regulatory policy, global imbalances, international capital movement, liberalization of international capital transfer

Synopsis

Scientific research is devoted to current problems of the influence of globalization on changes in the international movement of production factors in the 21st century. Considerable attention is focused on the economic, legal and institutional aspects of the transformation of the international movement of capital and labor in modern conditions, taking into account the need to apply an integrated interdisciplinary approach to identify new phenomena and processes that occur in the global economic environment The state and trends of development in the organization of global production, investment and marketing in the context of destabilizing phenomena in the global economy, the strengthening of non-protectionist appeals in the world avant-garde countries to return production to the national territory and the exacerbation of social and economic problems caused by international migration are revealed.

The authors are looking for answers to difficult questions about the opportunities for small open economies to be attracted to global value chains through the format of investment and contractual relations, to increase the level of localization of international and national production through import substitution, to optimize the taxation of entrepreneurial activities in a liberalized international capital transfer, transform the national regulatory policy as a mechanism that ensures the possibility of taking into account the imperatives of globalization and contributes to the protection of national economic interests, ensure the development of fair competition as a prerequisite for the country’s integration into world economic processes.

 

ISBN 978-9949-7316-7-1 (PDF)
ISBN 978-9949-7316-6-4 (Hardcover)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How to Cite: Melnyk, T., Kudyrko, L., Onischenko, V., Konrad, Yu., Samsonova, L., Losheniuk, O. et. al.; Melnyk, T. (Ed.) (2018). Global Determinants of the International Movement of Production Factors: Economic-legal and Institutional Context. Tallinn: Scientific Route OÜ, 450. doi: http://doi.org/10.21303/978-9949-7316-7-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indexing: 

Zenodo45  arch mendeley45 openaire45  d  engpaper  imgonline com ua Resize 8lhbZm409l  ester imgonline com ua Resize zpY9TwRGwS9w imgonline com ua Resize H8EcTyBw1Q4MCFJW scilit  dimen   ouci       

Chapters

 • SettingsChapter 1 Analysis of participation of Ukrainian enterprises in international industrial networks
  Tetiana Melnyk, Yuliia Konrad
 • Chapter 2 Contractual relationship in the conditions of modernization of the international cooperation system
  Liudmyla Kudyrko, Liliia Samsonova
 • Chapter 3 International capital movement and global financial imbalances
  Tetiana Melnyk, Kyrylo Kasianok
 • Chapter 4 Intellectualization of capital as a factor of strengthening of the competitive positions of international companies
  Volodymyr Onischenko, Yuliia Vorobey
 • Chapter 5 International movement of the labor power in measuring regulatory changes
  Tetiana Melnyk, Oksana Losheniuk
 • Chapter 6 Transformation of the national system of customs and tariff regulation in conditions of global challenges
  Nataliia Kalyuzhna, Tetiana Lositska, Volodymyr Storozhchuk
 • Chapter 7 Determinants of the import dependence of the national economies
  Tetiana Melnyk, Kateryna Puhachevska
 • Chapter 8 Regulatory aspects of international capital movement
  Yurii Melnyk
 • Chapter 9 Legal support for the development of fair competition in Ukraine as a prerequisite for the country’s integration in the world economic processes
  Olha Bakalinska

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tetiana Melnyk, Kyiv National University of Trade and Economics

Corresponding author
E-mail: t.melnyk@knute.edu.ua

References

Amato, G. (1997). Antitrust and the bounds of Power. Oxford, UK: Hart Publishing, 2–3.

Androshchuk, H. O., Shkliar, S. V. (2012). Konkurentne pravo: zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsiyi. Kyiv: Yustinian, 472.

Bakalinska, O. O. (2003). Zakhyst ekonomichnoi konkurentsiyi: orhanizatsiyno-pravovi zasady derzhavnoho upravlinnia. Kyiv, 216.

Belianevych, O. A. (2006). Hospodarske dohovirne pravo (teoretychni aspekty). Kyiv: Yurinkom Inter, 594.

Bezukh, O. V. (2013). Teoretychni problemy pravovoho rehuliuvannia vidnosyn ekonomichnoi konkurentsiyi. Kyiv: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy, 164.

Bila, L. R. (1995). Administrativnaya otvetstvennost' za narushenie antimonopol'nogo zakonodatel'stva Ukrainy. Odessa, 175.

Bogdanova, E. E. (2010). Dobrosovestnost' i pravo na zashchitu v dogovornyh otnosheniyah. Moscow: Zakon i pravo. YUNITI, 299.

Case of societe stenuit v France (Application No. 11598/85). Available at: http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id =001-57760&filename=001-57760.pdf

Case of Sporrong and Lonnrothv. Sweden. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_098

Commission Regulation No. 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0316

Deklaratsiya pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy (1990). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, No. 31. St. 429.

Demchenko, S. F. (2010). Teoretyko-metodolohichni zasady efektyvnosti hospodarskoho sudochynstva. Kyiv: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy, 418.

Dobrovolska, V. V. (2007). Pravovi zasady derzhavnoho rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diyalnosti. Оdessa: ОНЮА, 15.

Dovhert, A. S. (2007). Diya pryntsypu verkhovenstva prava u sferi pryvatnoho prava. Universytetski naukovi zapysky, 2, 83–89. Available at: http://univer.km.ua/visnyk/1289.pdf

Ekonomika (1999). Moscow: Izd-vo «Shchit-M», 203.

Eliash, K. (1990). Nedobrosovestnaya konkurenciya i ee pravovaya reglamentacіya. Referativniy zhurnal. Seriya 11 «Pravo i filosofiya», 6, 79.

Eremenko, V. I. (1991). Zakonodatel'stvo o presechenii nedobrosovestnoy konkurencii kapitalisticheskih stran. Moscow: «VINITI», 316.

Eremenko, V. I. (2001). Pravovoe regulirovanie konkurentnyh otnosheniy v Rossii i za rubezhom. Moscow: MGU im. M. V. Lomonosova, 115–117.

Gribanov, V. P. (2001). Predely osushchestvleniya i zashchity grazhdanskih prav. Moscow: Statut, 21–23.

Grinberg, T. (1991). Predislovie k kn.: V. P. Nikolaev. Vvedenie v rynochnuyu ekonomiku stroitel'stva. Kyiv: Budіvel'nik, 6–7.

Harris, O'Boyleand Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights (1995).

Hrabovskyi, V. (2017). Konkurentsiya v uhodi pro asotsiatsiyu z YeS: shcho zrobleno i choho chekaty. Vzglyad yurista. Yuridicheskiy blog kompanii Jurimex. Available at: http://jurblog.com.ua/2017/05/konkurentsiya-v-ugodi-pro-asotsiatsiyu-z-es-scho-zrobleno-i-chogo-chekati/

Kars-Frisk, M. Stat'ya 1 Protokola 1 EKPCH. Pravo na zashchitu sobst-vennosti. Available at: http://ipcentre.narod.ru/11-10.htm

Kharchenko, P. H. (2004). Administratyvno-pravovi zakhody za-bezpechennia zakhystu vid nedobrosovisnoi konkurentsiyi v diyalnosti orhaniv Antymonopolnoho komitetu Ukrainy. Odessa: ONU im. I. I. Mechnykova, 210.

Kopieliev, I. Yu. (2010). Konkurentsiine zakonodavstvo Ukrainy v systemi ekonomichnoi bezpeky pervynnoi lanky hospodariuvannia. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 3, 330–336.

Korchak, N. M. (1996). Pravovi pytannia antymonopolnoho rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diyalnosti v Ukraini. Kyiv, 19.

Kostenko, O. M. (2006). Konstytutsiya i idealohiya: problema spivvidnoshennia. Konstytutsiyni zasady derzhavotvorennia i pravotvorennia v Ukraini: problemy teoriyi i praktyky, 88–89.

Kratko, I. (1996). Gosudarstvennoe regulirovanie predprinimatel'skoy deyatel'nosti v Rossiyskoy imperii. Problemy teorii i praktiki upravleniya, 5, 124.

Lahutin, V. D., Holovko, L. S., Krehul, Yu. I. et. al.; Lahutin, V. D.(Ed.) (2005). Antymonopolna diyalnist. Kyiv: KNTEU, 531.

Lichak, D. V. (2011). Uzghodzhennia pryvatnykh i publichnykh interesiv u sferi hospodarskoi diyalnosti (na prykladi derzhavnoi pidtrymky subiektiv hospodariuvannia). Nashe pravo, 2, 108.

Luk'yanenko, M. F. (2010). Ocenochnye ponyatiya grazhdansko-go prava: razumnost', dobrosovestnost', sushchestvennost'. Moscow: Statut, 432.

Mamutov, V. K. (1996). Rol' antimonopol'nokonkurentnogo zakonodatel'stva. Gosudarstvo i pravo, 8, 49–51.

Melnychenko, O. I. (2004). Tsilisna systema zakhystu konkurentsiyi. Konkurentsiya. Visnyk Antymonopolnoho komitetu Ukrainy.

Ohliady OESR zakonodavstva i polityky u sferi zabezpechennia konkurentsiyi. Available at: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133482&schema=main

Pisenko, K. (2008). O konkurencii, nepravednom bogatstve i Pravoslavii. Chelovek i zakon, 4, 95–110.

Pokrovskiy, I. A. (1998). Osnovnye problemy grazhdanskogo prava. Moscow: Statut, 516.

Pro Antymonopolnyi komitet Ukrainy: Zakon Ukrainy (1993). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), No. 50. St. 472.

Pro derzhavnu dopomohu subiektam hospodariuvannia: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 No. 1555-VII (2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), No. 34, St. 1173.

Pro ekonomichnu samostiynist Ukrainskoi RSR: Zakon Ukrainy (1990). Vidomosti Verkhovnoi Rady URSR, No. 34. St. 499.

Pro obmezhennia monopolizmu ta nedopushchennia nedobrosovisnoi konkurentsiyi u pidpryiemnytskiy diyalnosti: Zakon Ukrainy (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), No. 21. St. 296.

Pro ratyfikatsiyu Protokolu pro vstup Ukrainy do Svitovoi orhanizatsiyi torhivli: Zakon Ukrainy vid 10.04.2008 No. 250-VI. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/250-17

Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsiyi: Zakon Ukrainy (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), No. 36. St. 164.

Propozytsiyi do napriamiv vykonannia Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoiu, z odniei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym Spivtovarystvom z atomnoi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony, yak elementu Natsionalnoi prohramy implementatsiyi Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoiu ta YeS. Available at: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA

Prymak, V. D. (2008). Vyna i dobrosovisnist u tsyvilnomu pravi. Kyiv: Yurinkom Inter, 248–251.

Pytannia rozvytku konkurentsiyi v Uhodi pro asotsiatsiyu. Yurydychna hazeta online. Available at: http://yur-gazeta.com/publications/prac-tice/mizhnarodne-pravo-investiciyi/pitannya-rozvitku-konkurenciyi- v-ugodi-pro-asociaciyu.html

Rehlament Komisiyi (YeS) No. 330/2010 vid 20 kvitnia 2010 pro zasto-suvannia punktu 3 statti 101 Dohovoru pro funktsionuvannia Yevropeiskoho Soiuzu do katehoriyi vertykalnykh uhod ta uzghodzhenykh diyi.

Rekomendatsiyni roziasnennia vid 16.02.2016 r. No. 6-rr «Shchodo zastosuvannia polozhen chastyn druhoi, piatoi ta shostoi statti 52 Zakonu Ukrainy «Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsiyi», chastyn pershoi ta druhoi statti 21 Zakonu Ukrainy «Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsiyi». Available at: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/121390

Rishennia Konstytutsiynoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiynym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrainy (konstytutsiynosti) polozhen statti 69 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro pryznachennia sudom bilsh miakoho pokarannia) vid 2 lystopada 2004 roku No. 15-rp/2004.

Shumilo, I. A. (2001). Vidpovidalnist za porushennia zakonodavstva pro zakhyst konkurentsiyi. Donetsk, 18.

Slivickiy, V. I. (2005). Pravo na chestnoe k sebe otnoshenie (iz urokov zapadnoevropeyskoy grazhdansko-pravovoy zhizni). Sbornik statey po grazhdanskomu i torgovomu pravu. Pamyati prof. G. F. Shershenevicha. Moscow, 489.

Smyrnova, K. (2015). «Klauzula pro konkurentsiyu» v Uhodi pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoiu ta YeS. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya mizhnarodni vidnosyny, 36, 35–49.

Tatsiy, V. Ya. (2005). Metodolohichni problemy pravovoi nauky na suchasnomu etapi derzhavotvorennia. Pravova derzhava, 16, 16–21.

Tuisk, I. I. (2003). Antymonopolni pravookhoroni zasoby. Donetsk, 19.

Tuzov, D. V. (2010). Paradoksal'nost' sushchestvovaniya moral'nyh aspektov rynochnoy ekonomiki v sovremennom postindustrial'nom obshchestve. Tyumen', 216.

Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoiu, z odniei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 27.06.2014 (Ra-tyfikovana 16.09.2014 r.) (2014). Ofitsiynyi visnyk, 1 (75), 83. St. 2125.

Ushinskiy, K. D. (1948). O kameral'nom obrazovanii. Vol. 1. Moscow-Leningrad, 210–215.

Vinnyk, O. M. (2004). Teoretychni aspekty pravovoho zabezpechennia realizatsiyi publichnykh i pryvatnykh interesiv v hospodarskykh tova-rystvakh. Kyiv, 711.

Vinnyk, O. M. (2006). Hospodarske pravo. Kyiv: Atika, 36.

Vneseni zminy v konkurentne zakonodavstvo, v chastyni podannia zaiav/sprav pro kontsentratsiyu (2017). Dvanadtsiatyi informatsiinyi daidzhest AMK Ukrainy, 12. Available at: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/132575;jsessionid=7F2F9C9F662763A19708F8AA4E4BB10B.app1

Yavorskyi, Ya. (2004). Konkurentsiyne zakonodavstvo Yevropeiskoho Soiuzu. Pravo Ukrainy, 1, 50–52.

Zakon Ukrainy «Pro ratyfikatsiyu Uhody pro asotsiatsiyu mizh Ukrainoiu, z odniei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony» (2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, No. 40. St. 2021.

Zeller, B. Good faith – The Scarlet Pimpernel of the CISG. Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/zeller2.html

Znamenskiy, G. L. (2012). Problemy parallel'noy kodifikacii grazhdanskogo i hozyaystvennogo zakonodatel'stva. Novoe hozyaystvennoe pravo. Izbrannye trudy. Kiev: Yurinkom Inter, 300–316.

Cover for Global Determinants of the International Movement of Production Factors: Economic-legal and Institutional Context
Published
December 26, 2018

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-9949-7316-7-1

Details about the available publication format: HARDCOVER

HARDCOVER
ISBN-13 (15)
978-9949-7316-6-4